Promocja! 20% rabatu na wszystkie materace

Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest BERKE Kacper Kuczyński z siedzibą w Syców 56-500, Działosza 4B NIP: 9111941294 REGON: 366594697

Kontakt

Adres e-mail: info@berkehome.pl 

Numer tel.: 690 609 202 

Cele i podstawy przetwarzania

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w przypadku: 

• żądania przez Panią/Pana pytania, w celu przedstawienia przez nas oferty. Podstawa prawna: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

• składania przez Panią/Pana zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa dane osobowe będą przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przechowywanie danych osobowych


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy a także po jej zakończeniu, w celu: 

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy 

• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych 

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom 

• statystycznych i archiwizacyjnych.
przez okres odpowiadający okresowi naszej odpowiedzialności za dostarczony towar/realizowaną usługę. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześc, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

W celu rozliczalności, tj., udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres w których Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dala udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy w celu realizacji zawartej umowy.

• Podmioty przetwarzające, które działają wyłącznie na nasze polecenie: dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, kurierzy, agencje marketingowe. 

• Administratorzy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania Pani/Pana danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

Prawa osób których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

• Prawo do cofnięcia zgody 

• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

• Prawo dostępu do danych 

• Prawo do sprostowania danych 

• Prawo do przenoszenia danych 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przekazanie przez Panią/Pana dane osobowe następuje dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w przypadku chęci zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie a w konsekwencji jej wykonanie.

Przekazywanie do Państwa Trzeciego
Informujemy, że Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt