Promocja! 20% rabatu na wszystkie materace

Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

Black Week

BLACK WEEK

REGULAMIN PROMOCJI "BLACK WEEK”

 1. Organizatorem promocji „BLACK WEEK” (,,Promocja”) jest sklep internetowy działający pod adresem www.berkehome.pl (,,Sklep internetowy”).

 2. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.berkehome.pl

 3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają zakupu w Sklepie Internetowym (stwierdzonych imienną fakturą lub paragonem), o których mowa w punkcie 2 powyżej.

 4. W ramach Promocji cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie internetowym zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji – Promocja obowiązuje od 26.11. od godz. 00:01 do 29.11. do godz. 23:59.
 5. Dokładna wysokość rabatu oraz ostateczna cena zakupu widoczna jest przy każdym produkcie. Przekreślona cena, w kolorze czerwonym, oznacza cenę promocyjną.
 6. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Niektóre produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.

 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
 8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Przedmiot Promocji naliczany jest dla każdego z Produktów osobno.
 9. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w nominale pieniężnym lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter wyłącznie obniżający wartość regularną cenę produktów w sklepie Internetowym www.berkehome.pl
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.berkehome.pl

 12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

 13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 15. Standardowy czas realizacji wynosi 23 dni robocze. Termin realizacji uwarunkowany jest ilością zamówień złożonych w czasie „BLACK WEEK” i może zostać wydłużony, o czym Zamawiający zostanie poinformowany indywidualnie.

 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2020 r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt