Black Week

BLACK WEEK

REGULAMIN PROMOCJI "BLACK WEEK”

 1. Organizatorem promocji „BLACK WEEK” (,,Promocja”) jest sklep internetowy działający pod adresem www.berkehome.pl (,,Sklep internetowy”).

 2. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.berkehome.pl

 3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają zakupu w Sklepie Internetowym (stwierdzonych imienną fakturą lub paragonem), o których mowa w punkcie 2 powyżej.

 4. W ramach Promocji cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie internetowym zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji – Promocja obowiązuje od 26.11. od godz. 00:01 do 29.11. do godz. 23:59.
 5. Dokładna wysokość rabatu oraz ostateczna cena zakupu widoczna jest przy każdym produkcie. Przekreślona cena, w kolorze czerwonym, oznacza cenę promocyjną.
 6. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Niektóre produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.

 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
 8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Przedmiot Promocji naliczany jest dla każdego z Produktów osobno.
 9. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w nominale pieniężnym lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter wyłącznie obniżający wartość regularną cenę produktów w sklepie Internetowym www.berkehome.pl
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.berkehome.pl

 12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

 13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 15. Standardowy czas realizacji wynosi 23 dni robocze. Termin realizacji uwarunkowany jest ilością zamówień złożonych w czasie „BLACK WEEK” i może zostać wydłużony, o czym Zamawiający zostanie poinformowany indywidualnie.

 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2020 r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów